Välkommen till min nya blogg!

Alla hjärtans dag eller Valentine's day sägs ha uppstått i Rom under 270-talet. En präst vid namn Valentius vigde förälskade par i hemlighet när kejsare Claudius II förbjöd alla giftermål mellan unga människor. När Valentiun blev påkommen sattes han i fängelse för att sedan avrättas. Han blev förälskad i fångvaktarens dotter och innan avrättningen skrev han ett kärleksbrev till henne.
"Ni ska inte sörja mig, utan gläds att ni är man och hustru. Ty kärleken är en dyrbar skatt, ja dyrbarare än livet"  löd hans uppmaning till alla par han hade vigt.

Det finns även andra teorier, bland annat att Valentindagen kommer från Lubercalia, en hednisk ceremoni från Rom. Ogifta ungdomar skrev sina namn på lappar, lade ner i en urna och lottade sedan vem man skulle uppvakta eller vara tillsammans med för resten av året.
Engelsmännen påstår att att Valentindagen har sittnursprung i medeltidens Storbritannien, att den är en blandning av folktron om fåglarnas parning och sedvänjan att utse sin Valentin den 14 februari.

Oavsett, så vet man säkert att Alla Hjärtans Dag har firats i norra Frankrike och England sedan år 1370.
I Sverige var det först på 1990-talet som firandet verkligen blev stort och numera kan man hitta presenter med anknytningt till temat Alla Hjärtans Dag i nästan varenda butik.

Alla hjärtans dag i andra länder (kopierat från Posten)

England
Engelsmännen skickar hälsningar via tidningarnas småannonser känslosamma och humoristiska hälsningar, ofta med en sexuell poäng.


RSS 2.0